Algemene voorwaarden Witchcraft CNC

 

 

 1. Wie zijn wij? 
  Wij zijn Witchcraft CNC

 

      Vestigingsadres: Bonzijweg 10, 4424 AP Wemeldinge

      Werkplaats: Choorhoekseweg 4, 4424 NW Wemeldinge

      Website: www.witchcraftcnc.nl

      E-mailadres: info@witchcraftcnc.nl
      Telefoonnummer: 06-42178419

      Kvk-nummer: Middelburg 22042507

      Btw-nummer: NL1474.01.690. B02

 

 1. Wat doet Witchcraft CNC?
  Witchcraft CNC ontwerpt, verkoopt en bewerkt met behulp van een CNC gestuurde frees objecten en diverse materialen.

 

 1. Definities

      Klant                  Een opdrachtgever, persoon, bedrijf, instelling die iets afneemt bij Witchcraft CNC of de intentie heeft iets af te nemen bij Witchcraft CNC.

      Offerte              Het aanbod van Witchcraft CNC om een project te leveren met relevante informatie rondom prijs, levertijd en materiaal.

      Akkoord            Het moment dat de klant aangeeft dat de offerte akkoord is en vanaf
                                 wanneer Witchcraft CNC met de productie van het project kan beginnen.

 

 1. Toepasselijkheid en beschikbaarheid Algemene Voorwaarden Witchcraft CNC
  Deze Algemene Voorwaarden Witchcraft CNC zijn van toepassing op de werkzaamheden die we uitvoeren voor klanten, van offerteaanvraag tot en met oplevering. In elke offerte en in elke e-mail wordt het bestaan van de Algemene Voorwaarden Witchcraft CNC bekendgemaakt. De Algemene Voorwaarden Witchcraft CNC zijn beschikbaar via de website en kunnen op aanvraag ook worden toegezonden.

 

 1. Privacy en klantgegevens
  a. Witchcraft CNC heeft minimaal de volgende gegevens nodig om een project aan te kunnen nemen:

      Voornaam en achternaam en indien van toepassing naam bedrijf

      E-mailadres

      Aangeleverde bestanden met tekeningen

      Telefoonnummer
      b. Om een project te kunnen versturen, heeft Witchcraft CNC minimaal de volgende aanvullende gegevens nodig:

      Adres (straat, postcode, plaats, land)
      c. Voor sommige projecten kunnen andere aanvullende gegevens worden gevraagd. Witchcraft CNC vraagt niet meer informatie dan nodig is voor het correct verwerken              van een project.
     d. Wilt u de gegevens die van u of uw organisatie bij ons bekend zijn laten aanpassen of verwijderen? Maak dit aan ons bekend. Witchcraft CNC zal uw verzoek binnen twee         weken verwerken.
     e. Gegevens van klanten worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
     f. Witchcraft CNC zal toegestuurde digitale bestanden met de grootste zorgvuldigheid behandelen en slechts gebruiken om het project uit te voeren.
     g. Witchcraft CNC gebruikt alleen na uitdrukkelijke toestemming van de klant foto’s van projecten waarop projecten herleidbaar en duidelijk staan afgebeeld voor                         promotionele doeleinden (o.a. website).
     h. Witchcraft CNC gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant foto’s van projecten waarop projecten niet herleidbaar staan afgebeeld voor promotionele                 doeleinden (o.a. website).

 

 1. Auteursrecht
  a. Het auteursrecht van aangeleverde tekeningen blijft in handen van de ontwerper.
  b. De klant kan er ook voor kiezen om het tekenwerk door Witchcraft CNC uit te laten voeren, op basis van een idee of een afbeelding. In dat geval heeft de klant geen recht op deze uitgewerkte tekeningen, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. De offerteaanvraag
  a. Een klant kan vrijblijvend een offerte aanvragen voor zijn project.
  b. Via de website of via de e-mail is het mogelijk om een offerteaanvraag te doen. Telefonisch wordt er alleen een indicatie van de prijs gegeven.
  c. Witchcraft CNC behoudt zich het recht voor een offerteaanvraag te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

 1. De offerte en de berekening van de prijs
  a. De aangeleverde informatie van de klant is de basis voor het opstellen van een offerte. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in te staan voor de juistheid van de aangeleverde informatie of tekeningen.
  b. Wanneer de klant een tekening heeft aangeleverd en Witchcraft CNC deze tekening gebruikt, dan is de aangeleverde tekening het uitgangspunt voor het project en de verdere productie.
  c. Wanneer de klant vraagt aan Witchcraft CNC om het tekenwerk te doen, dan zal Witchcraft CNC voor het starten van de productie de tekening ter goedkeuring aan de klant voorleggen. Deze tekening is dan het uitgangspunt voor het project en de verdere productie.
  d. Witchcraft CNC behoudt zich het recht voor om op verschillende manieren tot een prijsopgave te komen, afhankelijk van de aangeleverde informatie.
  e. Wanneer in een offerte de freestijd is aangegeven, dan is dit altijd een inschatting. De werkelijke tijd die het kost om het project te produceren, hangt af van een veelheid aan factoren en kan daarom afwijken van de vooraf opgegeven inschatting.

 

 1. De overeenkomst / akkoord met de offerte
  a. Voordat een project wordt uitgevoerd, dient de klant akkoord te geven op de offerte die door Witchcraft CNC wordt overlegd.
  b. De offerte kan per e-mail, telefonisch of mondeling worden bevestigd.
  c. Afspraken die worden gemaakt per e-mail behoren ook tot de overeenkomst. Dit kunnen afspraken zijn die direct in de e-mails behorend bij de offerteaanvraag worden besproken of aanvullende afspraken die later worden gemaakt.
  d. Wanneer na een akkoord op de offerte nieuw tekenwerk door de klant wordt aangeleverd, heeft Witchcraft CNC de mogelijkheid om de offerte aan te passen en opnieuw ter akkoord aan de klant voor te leggen.
  e. Wanneer na akkoord blijkt dat de offerte niet correct is, bijvoorbeeld vanwege een andere interpretatie van de aangeleverde informatie of tekeningen, of vanwege een misverstand, dan heeft Witchcraft CNC de mogelijkheid om de offerte aan te passen en opnieuw ter akkoord aan de klant voor te leggen.
  f. Na akkoord op de offerte, is het niet meer mogelijk een project te annuleren.
  g. Witchcraft CNC heeft het recht een project niet uit te voeren wanneer een klant een gevraagde aanbetaling niet voldoet.

 

 1. Materialen en productiekwaliteit
  a. Witchcraft CNC garandeert dat het type materiaal wordt geleverd dat is gekozen door de klant.

      b. Indien het materiaal beschadigd is en de schade aantoonbaar niet door de klant zelf is veroorzaakt, zal Witchcraft CNC in overleg met de klant naar een passende                      oplossing zoeken. Dit kan door middel van een korting op de overeengekomen prijs, of door het (gedeeltelijk) opnieuw uitvoeren van het project.

 

 1. Garantie
  a. Witchcraft CNC geeft geen garantie op projecten anders dan de bepalingen die worden genoemd in paragraaf 10 “Materialen en productiekwaliteit”. Alle projecten worden op aanvraag geproduceerd en klanten gebruiken de geproduceerde onderdelen op zeer verschillende manieren. Om deze reden geeft Witchcraft CNC vooraf geen garantie op geleverde projecten. Het is uitdrukkelijk aan de klant om te beoordelen of het project zal voldoen in de gewenste situatie.
  b. Wel kan een klant een uitstekende service van Witchcraft CNC verwachten. Wanneer Witchcraft CNC duidelijk tekort geschoten is dan zal Witchcraft CNC zich redelijk opstellen om tot een oplossing te komen.

 

 1. Retour
  a. Het is niet mogelijk een geleverd project te retourneren, omdat alle projecten op aanvraag worden geproduceerd.

 

 1. Levertijd
  a. Witchcraft CNC geeft bij de prijsopgave ook informatie over de levertijd. Witchcraft CNC zal zijn uiterste best doen om de besproken levertijd waar te maken.
  b. Indien er niets over de levertijd is afgesproken, dan zal Witchcraft CNC het project binnen redelijke tijd produceren.
  c. Na akkoord zal Witchcraft CNC het project inplannen en de klant op de hoogte stellen per e-mail wanneer het project daadwerkelijk geproduceerd is.
  d. Wanneer een uiterste levertijd is afgesproken, kan Witchcraft CNC zich beroepen op de volgende gevallen van overmacht en daarmee de levertijd uitstellen:
  I. De gekozen materialen zijn niet op voorraad of leverbaar.
  II. Een machine is defect.
  III. Personeelsleden zijn ziek.
  IV. Het tekenwerk dat is aangeleverd door de klant blijkt fouten te bevatten die vertraging veroorzaken.
  V. De productie kost meer tijd dan vooraf ingeschat.

 

 1. Levering
  a. Witchcraft CNC zal de gefreesde onderdelen zo zorgvuldig mogelijk verpakken. Wanneer de volgorde of groepering van onderdelen van belang is voor de klant, dient dit van te voren te worden aangegeven door de klant.
  b. Klanten hebben de mogelijkheid om een project op te halen of te laten verzenden.
  c. In het geval van ophalen wordt het project door Witchcraft CNC samen met de klant bekeken. Na goedkeuring wordt het project meegenomen. Eventuele schade die ontstaat na het meenemen van het product wordt niet vergoed door Witchcraft CNC.
  d. In het geval van verzenden wordt het geproduceerde project met een door Witchcraft CNC nader te bepalen vervoerder verzonden.
  e. Het kan gebeuren dat het pakket niet op tijd wordt bezorgd. Witchcraft CNC is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van vertraagde verzendingen.
  f. In geval van schade tijdens de verzending dient de klant een foto te nemen voor en direct na het openen van de verpakking om de schade aan te tonen.
  g. In het geval van verzenden dient te klant direct na het openen van de verpakking te controleren of alles naar wens is gefreesd. Indien er fouten zijn gemaakt door Witchcraft CNC, dan wordt in overleg nieuw freeswerk verricht en zijn de nieuwe verzendkosten voor rekening van Witchcraft CNC.

 

 1. Aansprakelijkheid
  a. In overleg kan een klant zelf een product of materiaal aanleveren voor bewerking door Witchcraft CNC. In dat geval is Witchcraft CNC niet verplicht om de waarde van het product of materiaal te vergoeden wanneer het freeswerk onverhoopt niet goed gaat. Het aanleveren van een eigen product of materiaal is dus op eigen risico.
  b. Witchcraft CNC heeft geen zicht op de manier waarop gefreesde producten uiteindelijk worden gebruikt. Witchcraft CNC is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de gefreesde producten.
  c. Het is eigen aan gefreesde producten dat er scherpe randjes aan het materiaal kunnen ontstaan. Hier moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
  d. Witchcraft CNC is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de geleverde producten te laat zijn geleverd.
  e. In het geval van een verkeerde levering, een productiefout, etc., dan is Witchcraft CNC in geen geval verantwoordelijk voor extra kosten die gemaakt moeten worden door de klant.
  f. In het eventuele en onwaarschijnlijke geval dat Witchcraft CNC toch aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade, dan kunnen de kosten die op Witchcraft CNC verhaald worden nooit hoger zijn dan het ex BTW factuurbedrag van het project.

 

 1. Betaling
  a. Een klant moet de factuur uiterlijk binnen 14 dagen voldoen.
  b. Wanneer een factuur niet binnen 14 dagen is betaald, krijgt de klant een betalingsherinnering.
  c. Wanneer een factuur na twee betalingsherinneringen niet is betaald, wordt een incassobureau ingeschakeld.